Vad är Ayurveda?

Ayurveda är ett mångtusenårigt läkekonstsystem från Indien som bygger på beprövade erfarenheter. Den uppstod som en följd av den avancerade Vedakulturen för c:a 10 000 år sedan. Ordet Ayurveda är sanskrit, där ”Ayur” betyder liv och ”Veda” betyder vetskap eller kunskap. Med hjälp av läran om Ayurveda får vi vägledning för hur vi kan leva varje dag i balans med oss själva.

Jag erbjuder underbart sköna och djupgående kroppsbehandlingar från ayurvedans värld. Alla behandlingar som ges sker med största omsorg och i samförstånd med klienten. Behandlingarna är holistiska vilket innebär att hela kroppen behandlas. Undantag kan förekomma tex vid en ryggbehandling eller en kortare behandling.

Sök behandlingar här.

 

 

Ayurveda används fortfarande som folkhälsomedicin i Indien och enligt WHO, Världshälsoorganisationen, anses detta vara ett av de effektivaste sätten att arbeta med folkhälsa, då det alltid inbegriper patienten i sin egen läkeprocess, att patienten lär sig göra sin egen medicin och därmed minskar beroendet av auktoriteter, och det är billigt!

Ayurveda vägleder till förståelsen för vad det är som skapar psykisk eller fysisk ohälsa samt hur vi kan balansera dessa med hjälp av olika livsstilsrutiner såsom kost, sömn, meditation, yoga, träning, bön, kunskapsinhämtning, olika behandlingar och ayurvedisk medicin.

Ayurveda kan sägas hjälpa oss att öka vårt lyssnande till oss själva där vi successivt bättre kan känna vad vi behöver.

 

I Ayurveda säger man att ALLT påverkar, frågan är bara på vilket sätt något påverkar oss som individer. Vi kan själva se att vissa människor tycks kunna äta hur mycket som helst utan att gå upp ett endaste kilo medan andra bara behöver titta på en bulle för att gå upp i vikt. Vissa har en enkelhet att träna aktivt dagligen medan andra knappt kommer ur soffan. Vissa gillar varm lagad mat medan andra tycker om kall rawfood osv. Denna olikhet bygger på att vi har alla olika sammansättning av Vata, Pitta och Kapha samt olika existentiella insikter utifrån Sattva, Rajas och Tamas.

 

 

Vata (luft), Pitta (eld), Kapha (vatten). Syftet med Ayurveda är att skapa harmoni mellan dessa krafter.

Ayurveda beskriver hur vi påverkas av vår livsstil, vår omgivning, våra relationer, vår kropp, vårt sinne, våra tankar och vårt medvetande. Förståelsen för människors olikheter och unika resurser är en väsentlig tillgång inom Ayurveda.

Vi är alla unika i kroppskonstitution och sinne redan från födseln, och därmed har vi olika behov av kost, sömn och motion. Behov som till viss del skiftar med ålder och årstidsväxlingar.

 

 

Ayurveda är ett komplext hälsosystem, men dess grundläggande principer är enkla och praktiska att använda sig av. Allt runt omkring oss, från makrokosmos ända in till cellnivå, byggs upp av de fem elementen; rymd, luft, eld, vatten och jord. Dessa fem element bildar tre doshor/dynamiska krafter, som på sanskrit kallas vata, pitta och kapha. Varje dosha har i sin tur fem subdoshor.

      • Vata består av rymd- och luftelementen. Vata står för kommunikation, cirkulation, rörelse, entusiasm, inspiration, ansvarar för nervsystemet, eliminering, andning, transportering, fantasi och vitalitet.

      • Pitta är främst eldelementet i kroppen ansvarar för vår matsmältning, vår ämnesomsättning, intellektet, vårt inre och yttre seende, vår aptit och törst, vår lyster. Pitta är den drivande och transformerande kraften i kroppen.

      • Kapha som byggs av jord- och vattenelementet smörjer våra leder, våra lungor och vår hjärna. Står för sammanhållning, immunitet, skapar vår kroppsfigur och kroppsvikt. Kapha står för stabilitet och tyngd, har en sårläkande förmåga och står för villkorslös kärlek, tillgivenhet, förståelse och vår förmåga att förlåta.

Kombinationen av vata, pitta och kapha är unik hos varje människa. Alla tre doshor är ständigt närvarande men oftast är det en eller två som är dominerande. Förhållandet mellan doshorna är inte konstant genom livet, utan ändras ständigt genom påverkan av yttre och inre faktorer såsom mat, motion, tankar och känslor. En dosha kan komma i obalans, vilket över tid kan leda till sjukdom. Ayurvedas visdom ger dig nyckeln att förstå dig själv bättre, så att du kan behålla din naturliga hälsa.

 

All verksamhet bedrivs i Stockholm och på södra Öland.
Ewa Ahlsén info@yogaewa.se mobil: 0730-503391